Потпишан меморандум за соработка помеѓу Студентското археолошко здружение „Аксиос“ и Националната установа Стоби

На 16.05.2018 година, во просториите на Националната установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби, беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Студентското археолошко здружение „Аксиос“ – Скопје, претставувано од претседателот Игор Ефтимовски, и Националната Установа Стоби, претставувана од директорот м-р Мишко Тутковски.

Заснован врз принципите на еднаквост и реципрочност, Меморандумот ќе претставува рамка за идната соработка помеѓу двете страни во насока на организација и реализација на заеднички проекти, научни и студентски конференции, обуки, летни школи, едукативни кампови, семинари, работилници, изложби, промоции и трибини.

Во моментот, членови на Студентското археолошко здружение „Аксиос“ учествуваат во теренски истражувања на комплексот објекти околу храмот на Изида во Стоби предводени од раководителот м-р Јован Радњански од НУ Стоби, и во изработката на дигитална документација на откриените ситуации во соработка со претставници од Универзитетот Квинс од Канада.

Advertisements