За Нас

logo-aksiosСтудентското Археолошко Здружение АКСИОС – Скопје е непрофитна организација која ги здружува студентите од Институтот за историја на уметноста и археологија при Филозофскиот Факултет во Скопје, кои со свои иницијативи и идеи создаваат темели за развој на врвни стручни лица од подрачјето на археологијата и историјата на уметноста.

Здружението е основано во 2001 година и низ неговите редови поминале над 100 студенти, додека во моментот Здружението брои околу 20 активни членови.

Целите на САЗ Аксиос – Скопје се промовирање на археологијата, историјата на уметноста и нивните сродни науки, активности поврзани со археологијата и помагање на студентите со цел подобрување на квалитетот на студиите.

Извршен одбор на САЗ “Аксиос” – Скопје:

  1. Игор Ефтимовски, претседател
  2. Кристијан Тошески, потпретседател
  3. Тијана-Ана Спасовска, секретар
  4. Дарко Анѓелковски, член
  5. Ангела Витановска, член
Advertisements