Промовиран првиот број на меѓународното студентско списание “Axios” (Фото Галерија)

Списанието е достапно бесплатно во електронска форма на официјалниот веб блог на САЗ “Аксиос”, на нашиот Academia.edu профил, на Issuu и на Scribd.

axios-promocija-arheolosko-studentsko-spisanie-1

axios-promocija-arheolosko-studentsko-spisanie-11

axios-promocija-arheolosko-studentsko-spisanie-2

axios-promocija-arheolosko-studentsko-spisanie-3-kristijan-blazhevski
Кристијан Блажевски – “Антиката во Малешевијата”
axios-promocija-arheolosko-studentsko-spisanie-4-aleksandar-ilievski
Александар Илиевски – “Александар I и почетоците на монетоковање кај македонските кралеви”
axios-promocija-arheolosko-studentsko-spisanie-5-darko-angjelkovski
Дарко Анѓелковски – Римските вили на тлото на Република Македонија
axios-promocija-arheolosko-studentsko-spisanie-6-kristijan-tosheski
Кристијан Тошески – “Култот на Митра и култот на Дунавските коњаници на Балканот, студиска анализа – нивни сличности, практикување на култовите и сталежите од општеството кои ги практикувале”
axios-promocija-arheolosko-studentsko-spisanie-7-jakim-donevski
Јаким Доневски – “Средновековните кули во Кратово”
axios-promocija-arheolosko-studentsko-spisanie-8-igor-eftimovski
Игор Ефтимовски – “Хермафродичноста како симбол на алхемиското дело – основа за разбирање на древните хермафродитски божества”
axios-promocija-arheolosko-studentsko-spisanie-9-tijana-ana-spasovska
Тијана-Ана Спасовска – “Анализа на неколку компаративни примери за сродност помеѓу древната грчка и нордиска митологија”
axios-promocija-arheolosko-studentsko-spisanie-10-vasko-gicevski
Васко Гичевски – “Закупот на даноците во Османлиската империја”

_____________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s