“Што? Како? Археологија и историја на уметноста” во СУГС Гимназија „Орце Николов“ – Скопје

Што? Како? Археологија и историја на уметноста? е името на тековен проект на Студентското археолошко здружение “Аксиос” – Скопје, преку кој имаме за цел да ја разбудиме љубопитноста и да ги запознаеме учениците од средните училишта во Република Македонија со науките археологија, историја на уметноста и културното наследство воопшто, како непрекинати извори на инспирација и минато искуство на целокупното човештво врз кое го градиме нашето модерно опшество.

Првото предавање од „Што? Како? Археологија и историја на уметноста?“ беше одржано во СУГС Гимназија „Орце Николов“ во Скопје на 23 март 2016 година. Воведен збор кон предавањето имаше д-р Елизабета Димитрова, професор при Инситутот за историја на уметноста и археологија од Филозофскиот факултет во Скопје.Во продолжение неколку фотографии:

sto-kako-arheologija-i-istroija-na-umetnosta-orce-nikolov-1

sto-kako-arheologija-i-istroija-na-umetnosta-orce-nikolov-1

sto-kako-arheologija-i-istroija-na-umetnosta-orce-nikolov-2

sto-kako-arheologija-i-istroija-na-umetnosta-orce-nikolov-3

sto-kako-arheologija-i-istroija-na-umetnosta-orce-nikolov-4

sto-kako-arheologija-i-istroija-na-umetnosta-orce-nikolov-5

sto-kako-arheologija-i-istroija-na-umetnosta-orce-nikolov-6

sto-kako-arheologija-i-istroija-na-umetnosta-orce-nikolov-7

sto-kako-arheologija-i-istroija-na-umetnosta-orce-nikolov-8 sto-kako-arheologija-i-istroija-na-umetnosta-orce-nikolov-9

sto-kako-arheologija-i-istroija-na-umetnosta-orce-nikolov-11

sto-kako-arheologija-i-istroija-na-umetnosta-orce-nikolov-12

sto-kako-arheologija-i-istroija-na-umetnosta-orce-nikolov-13

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s